Volvo V70 I характеристики, Расход топлива, Габариты

Volvo V70 I
Volvo V70 I  - Photo 2