Volvo V70 I χαρακτηριστικά, Κατανάλωση καυσίμου, Διαστάσεις

Volvo V70 I
Volvo V70 I  - Photo 2